Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningen av regeringen Sipiläs jämställdhetsprogram har inletts

Social- och hälsovårdsministeriet
9.9.2015 12.19
Nyhet 45/2015

Beredningen av regeringens nya jämställdhetsprogram inleddes med en workshop tisdagen den 8 september där förslag till mål och åtgärder för det nya jämställdhetsprogrammet samlades. Företrädare och forskare från över 120 olika organisationer, jämställdhetsaktörer och ministerier anlände till evenemanget.

Enligt Juha Rehula, minister som har ansvar för jämställdhetsfrågor, är jämställdhetsarbetet till sin karaktär tväradministrativt. Centralt för uppfyllandet av jämställdhetsmålen är att varje minister förbinder sig att främja jämställdheten. ”Jämställdhetsprogrammet byggs upp i det strategiska regeringsprogrammets anda”, säger minister Rehula. ”Programmet färdigställs under hösten som regeringens verktyg.”

I jämställdhetsprogrammet samlas regeringens viktigaste åtgärder för att främja jämställdhet och undanröja diskriminering på grund av kön. Från och med år 2003 har varje regering utarbetat ett jämställdhetsprogram. Det föregående jämställdhetsprogrammet omfattade åren 2012–2015.

Ytterligare information:

Konsultativ tjänsteman Päivi Yli-Pietilä, tfn 0295 163 228

Tillbaka till toppen