Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förekomst av blågrönalger ökar risken för olägenheter för hälsan

Social- och hälsovårdsministeriet
20.7.2018 11.34 | Publicerad på svenska 20.7.2018 kl. 14.42
Nyhet

Förekomst av blågrönalger kan medföra olägenheter för hälsan. Om det finns blågrönalger i vattnet får vattnet inte användas som dricksvatten ens om det kokas.

I sommar förekommer osedvanligt mycket blågrönalger. Algobservationer har gjorts i nästan hela Finland med undantag för Lappland. Rikliga blågrönalgblomningar förekommer huvudsakligen i Finska viken och sjöarna i södra Finland.

Institutet för hälsa och välfärd (THL), Finlands miljöcentral (SYKE), Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Giftinformationscentralen har publicerat ett gemensamt pressmeddelande om de hälsorisker som förekomsten av blågrönalger orsakar:

På Institutet för hälsa och välfärds webbsidor om blågrönalger hittar du ytterligare information om blågrönalger:

Finlands miljöcentral följer situationen med blågrönalger:

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter övervakar vattenkvaliteten vid allmänna badstränder. Det lönar sig att följa anslagstavlan och eventuella varningsskyltar på badstranden och meddela kommunens hälsoinspektör om riklig förekomst av blågrönalger vid badstranden.

Du hittar en anvisning om hur man identifierar blågrönalger i Järvi-Wiki, dit du även kan anmäla dina observationer.

Varmt och vindstilla väder främjar tillväxten och förekomsten av blågrönalger. Blågrönalger kan färga vattnet grönt och när de blommar som kraftigast bilda tjocka alganhopningar på vattenytan.

Tillbaka till toppen