Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Finlands Bank, finanssektorns branschorganisation Finanssiala och Global Coalition on Aging informerar
Silver Economy Forum sätter åldrandets möjligheter i fokus

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2019 11.29
Pressmeddelande

”Att människorna nuförtiden lever längre är en framgång för samhället. De äldre är allt friskare, rörli-gare och aktivare. Förändringen är positiv och ger även företagen många nya möjligheter”, sade statsminister Antti Rinne när han öppnade evenemanget High-Level Forum on the Silver Economy på Finlandiahuset den 9 juli.

”Temat för Silver Economy Forum är synnerligen aktuellt. En åldrande befolkning är inte något som endast påverkar det finländska samhället, utan också många samhällen runt om i världen. Statistiken visar att 20 procent av EU:s befolkning är över 65 år, och denna andel ökar.”

Enligt en färsk EU-rapport kommer andelen personer över 65 år att öka från ca 30 procent till över 50 procent före 2070 i förhållande till den arbetsföra befolkningen. En betydande del av denna ökning beror uttryckligen på att antalet personer i mycket hög ålder, över 80 år, ökar. Också definitionen av ålderdom kommer att förändras väsentligt. Det visar till exempel sysselsättningsstatistiken. År 1999 arbetade 41 procent av alla personer i åldern 55–64 år i Finland. I dag är sysselsättningsgraden för denna åldersgrupp 65 procent.

Människornas hälsa och välbefinnande är – oavsett ålder – en förutsättning för hållbar ekonomisk till-växt och stabilitet. Ekonomisk tillväxt bidrar för sin del till att samhället kan satsa på ökat välbefin-nande. Undersökningar visar att till exempel effektiva förebyggande hälsotjänster betalar sig mångfalt tillbaka. 

"Att befolkningen i hela världen blir allt äldre är vår tids mest betydande megatrend", sade Michael W. Hodin, PhD och vd för Global Coalition on Aging, som är en av forumets arrangörer. "Både affärslivet och förvaltningen har en avgörande roll när det gäller att motarbeta den negativa och felaktiga upp-fattningen att den åldrande befolkningen skulle vara en belastning för samhället. Den kan i själva ver-ket driva den ekonomiska tillväxten framåt, vilket är till nytta för oss alla när vi blir äldre."

Silver Economy Forum är en unik gemensam satsning för politiska beslutsfattare, förvaltningen och företagsvärlden. Evenemanget samlar över 600 politiker, tjänstemän, experter, forskare och företagsledare. Forumet är det första globala politiska och ekonomiska högnivåforum om åldrande där det fokuseras särskilt på digitalisering och utnyttjande av ny teknik.

Forumet arrangeras av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Finlands Bank, finanssektorns branschorganisation Finanssiala och Global Coalition on Aging. Evenemanget ingår i programmet för Finlands EU-ordförandeskap.

Ytterligare information

Sarita Friman, generalsekreterare för evenemanget, tfn +358 295 163 349, [email protected]
 

Tillbaka till toppen