Hyppää sisältöön
Media

STM, VM, Suomen Pankki, Finanssiala ja Global Coalition on Aging tiedottavat
Silver Economy Forum keskittyy ikääntymisen tuomiin mahdollisuuksiin

sosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 9.7.2019 11.29
Tiedote

”Pitkäikäisyyden yleistyminen on yksi yhteiskuntiemme menestystarinoista. Ikäihmiset ovat aiempaa terveempiä, toimintakykyisempiä ja aktiivisempia. Muutos on myönteinen ja tuo paljon uusia mahdollisuuksia, myös yrityksille”, pääministeri Antti Rinne sanoi avatessaan High-Level Forum on the Silver Economy -tapahtuman Finlandia-talolla 9. heinäkuuta.

”Silver Economy Forumin aihe on todella ajankohtainen. Väestön ikääntyminen ei vaikuta vain suomalaiseen yhteiskuntaan vaan hyvin moniin ympäri maailmaa. Tilastojen mukaan 20 prosenttia EU:n väestöstä on yli 65-vuotiaita ja heidän osuutensa kasvaa.”

Tuoreen EU-raportin mukaan yli 65-vuotiaiden määrä suhteessa työikäisiin kasvaa EU:ssa nykyisestä noin 30 prosentista yli 50 prosenttiin vuoteen 2070 mennessä. Tästä kasvusta suuri osaa johtuu nimenomaan hyvin iäkkäiden, yli 80-vuotiaiden, määrän kasvusta.

Myös vanhuuden määritelmä muuttuu olennaisesti. Sitä kuvastavat esimerkiksi työllisyystilastot. Vuonna 1999 Suomessa 55-64-vuotiaista töissä oli 41 prosenttia. Nykyään tämän ikäryhmän työllisyysaste on 65 prosenttia.

Ihmisten terveys ja hyvinvointi – iästä riippumatta – ovat edellytys kestävälle talouskasvulle ja vakaudelle. Talouskasvu puolestaan mahdollistaa yhteiskunnan panostukset hyvinvoinnin lisäämiseen. Tutkimusten perusteella tiedetään, että esimerkiksi tehokkaat ennaltaehkäisevät terveyspalvelut maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin. 

”Väestön ikääntyminen maailmanlaajuisesti on aikamme merkittävin megatrendi, sanoi Global Coalition of Aging -ryhmän toimitusjohtaja Michael W. Hodin, PhD. Global Coalition of Aging on yksi foorumin järjestäjistä.  ”Sekä liike-elämällä että hallinnolla on ratkaiseva rooli sen kielteisen ja väärän oletuksen torjumisessa, että ikääntyvä väestö ympäri maailmaa olisi rasite yhteiskunnille. Tosiasiassa heistä voi tulla talouskasvun eteenpäin viejiä ja heistä voi olla hyötyä meille kaikille, kun vanhenemme.”

Mikä on Silver Economy Forum?

Silver Economy Forum on ainutlaatuinen poliittisten päättäjien, hallinnon ja yritysmaailman yhteisponnistus. Tapahtuma kokoaa yhteen yli 600 poliitikkoa, virkamiestä, asiantuntijaa, tutkijaa ja yritysjohtajaa.

Kyseessä on ensimmäinen globaali ikääntymisen korkean tason politiikka- ja talousfoorumi, jonka erityisenä painopisteenä ovat digitalisaatio ja uuden teknologian hyödyntäminen.

Forumin järjestävät sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Finanssiala ja Global Coalition on Aging. Tapahtuma on osa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaa.

Lisätietoja

tapahtuman pääsihteeri Sarita Friman, p. 0295 163 349, [email protected]

Sivun alkuun