Hoppa till innehåll
Media

SHM: Samråd om utkastet till regeringens förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdoma

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2021 10.37
Pressmeddelande 110/2021

Social- och hälsovårdsministeriet ordnar samråd om utkastet till regeringens förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar tisdagen den 27 april.

I utkastet föreslås det att giltighetstiden för de bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar (58 a-h §, 59 a-e § och 91 § 1 mom.) som skulle gälla till den 30 juni 2021 ska förlängas till den 31 december 2021.  

Bestämmelserna gäller de hygienkrav och begränsningsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra att covid-19-epidemin sprids samt tillsynen över kraven och begränsningarna i förplägnadsrörelser, persontrafik och övriga tjänster.  

Bestämmelserna är oförändrade, med undantag för 58 d § 4 mom. Detta moment föreslås ändras så att avståndet på två meter i definitionen av närkontakt endast gäller utrymmen inomhus. 

Syftet med förslaget är att säkerställa att det även efter juni är möjligt att ingripa i rätt tid och snabbt och effektivt vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att epidemin sprids på nytt ifall covid-19-epidemin förvärras. Avsikten är också att trygga att systemet med social- och hälsovårdstjänster bär också ifall antalet fall börjar öka på nytt. 

Kallelsen till hörandet har skickats till ett stort antal myndigheter, intresseorganisationer och övriga organisationer utöver aktörerna inom social- och hälsovården. Alla de som deltar i samrådet har också en möjlighet att uttrycka sin åsikt skriftligen om utkastet till förslaget. Till Åland sänds en separat begäran om utlåtande om förslaget.  

Ytterligare information:

Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist, [email protected]
Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected] (anträffbar 26.4.)

Tillbaka till toppen