Hoppa till innehåll
Media

SHM har lämnat en framställning till Försörjningsberedskapscentralen om anskaffning av ny skyddsutrustning 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.8.2020 10.18 | Publicerad på svenska 6.8.2020 kl. 14.04
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet begär Försörjningsberedskapscentralen göra en extra anskaffning av skyddsutrustning avsedd för personal inom social- och hälsovården. 

Avsikten med anskaffningen är att förbättra försörjningsberedskapen och stödja de anskaffningar som görs inom social- och hälsovårdens servicesystem.  

SHM:s framställning innehåller följande:

  • kirurgiska mun- och nässkydd 60 miljoner st.
  • skyddshandskar (främst nitrilhandskar) 200 miljoner st. 
  • multifunktionella skyddsvisir 5 miljoner st. 

Det totala värdet på anskaffningarna bedöms uppgå till högst 41 miljoner euro (utan mervärdesskatt).  De produkter som anskaffas ska uppfylla de krav som gäller för dem inom de bestämda användningsändamålen.  

Läget vad gäller skyddsutrustningen är för närvarande bra, men man måste förbereda sig på att coronavirusfallen ökar i hela Finland. Därför uppmanar SHM aktörerna inom social- och hälsovården att säkerställa att det finns tillräcklig skyddsutrustning och att vid behov göra nya anskaffningar. 

Sjukvårdsdistrikten, kommunerna och de privata företagen inom social- och hälsovården ansvarar själva för anskaffningarna av skyddsutrustning. Servicesystemets egna inköp kompletteras med Försörjningsberedskapscentralens inköp som baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets upphandlingsförslag. 

SHM har lämnat sammanlagt åtta framställningar om skyddsutrustning under 2020. 

Mer information

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 202

Tillbaka till toppen