Hoppa till innehåll
Media

Sex personer sökte tjänsten som kanslichef för social- och hälsovårdsministeriet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2022 16.50 | Publicerad på svenska 20.5.2022 kl. 10.02
Pressmeddelande 131/2022

Ansökningstiden för tjänsten som kanslichef för social- och hälsovårdsministeriet gick ut den 19 maj 2022 kl. 16.15. Sex personer lämnade in ansökan inom den utsatta tiden.

Tjänsten söktes av

  • förvaltningsdoktor Kari Hakari
  • tradenom (högre yrkeshögskola) Peter Lehtonen
  • förvaltningsmagister Henna Lähdeniemi 
  • filosofie magister Sauli Mikkonen
  • veterinärmedicine licentiat Veli-Mikko Niemi

En av sökandena vill inte ha sitt namn offentliggjort.

Tjänsten tillsätts för en tidsperiod på fem år.

Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde i enlighet med reglementet för Statsrådet och det som bestäms i ministeriets arbetsordning. Kanslichefen ska även samordna verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde med verksamheten vid övriga ministerier och deras förvaltningsområden.

Ytterligare information:

Jaana Koski, förvaltningsöverdirektör, [email protected]

Tillbaka till toppen