Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredare: Laboratorietjänster och bilddiagnostiktjänster ska produceras i samarbete med andra i landskapen

Social- och hälsovårdsministeriet
20.2.2017 15.32 | Publicerad på svenska 21.2.2017 kl. 16.00
Nyhet

Sjukvårdsdistrikten bedriver numera omfattande samarbete vid produktionen av laboratorie- och bilddiagnostiktjänster. Social- och hälsovårdsministeriet har låtit göra en förutredning om hur dessa tjänster är organiserade nu och hur produktionen av dem skulle kunna förändras i och med social- och hälsovårdsreformen. Utredningen gjordes av JL vicehäradshövding Ilkka Kauppinen och MKD, docent Hanna Mäkäräinen.

Tolv sjukvårdsdistrikt producerar helt och hållet antingen laboratorie- eller bilddiagnostiktjänsterna eller båda även för behoven inom sina respektive medlemskommuner. I fråga om de övriga sjukvårdsdistrikten har integrationen genomförts delvis. En förbättrad användning av informationssystemen har möjliggjort en egen webbaserad tidsbokningsfunktion för patienterna vid den regionala laboratorieorganisationens olika verksamhetsställen.

Det mest kostnadseffektiva och högklassiga sättet att organisera dessa diagnostiska tjänster i fortsättningen är enligt utredarna i form av samarbete som baserar sig på landskapslagen eller med hjälp av ett aktiebolag som bildats av flera landskap. Stora organisationer har tillgång till ett omfattande nätverk av kunniga personer. Genom nätverket kan man säkerställa den djupa specialkompetens som olika funktioner kräver, tjänster som uppfyller servicebehovet och responstider samt jämn kvalitet vid de olika verksamhetsställena.

Utredarna konstaterar att diagnostiska tjänster är sjukvårdsrelaterade stödtjänster, och de bör enligt dem definieras som sådana också i lagstiftningen som gäller social- och hälsovårdsreformen. Rätten att producera sina tjänster åtminstone för landskapens social- och hälsovårdsbolag som verkar på den konkurrensutsatta marknaden i landskapen eller som omfattas av direkt valfrihet bör säkerställas för landskapens enheter för diagnostiska tjänster. Enligt utredarna får lösningarna inom social- och hälsovårdsreformen inte undergräva det goda samarbete som man har åstadkommit under nästan 15 år. Enskilda laboratorietjänster och bilddiagnostiktjänster som stödtjänster ska inte omfattas av kundens direkta valfrihet.

För närvarande har sjukvårdsdistrikten i viss utsträckning förlitat sig på köpta tjänster bl.a. på grund av brist på specialistläkare inom vissa specialområden. Utredarna betonar att man ska sörja för att omfattningen av specialistläkarutbildningen är tillräcklig och en extern kvalitetsgranskning ska krävas av producenterna av diagnostiska tjänster. Alla de viktigaste laboratorierna har genom ackreditering velat visa sina kunder sin kompetens att producera tillförlitliga laboratorietjänster.

En viktig del i social- och hälsovårdsreformen utgörs av hur väl de sjukvårdsrelaterade stödtjänsterna kan hjälpa hälso- och sjukvårdens kärnverksamhet och särskilt basservicen i de framtida servicecentrumen för social- och hälsovård. Målet är att tjänsterna har producerats på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt. Det är särskilt viktigt att tillräckliga sjukvårdsrelaterade stödtjänster tillhandahålls dygnet runt på alla sjukhus med jour.

Ytterligare information

Ilkka Kauppinen, vicehäradshövding, tfn 0400 512 292, [email protected]

Hanna Mäkäräinen, docent, tfn 050 43 83 616, [email protected]

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63382

Sinikka Salo, förändringsledare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63723 (social- och hälsovårdsreformen)

Bilaga

Detta är en översättning av det finskspråkiga nyhet som publicerades 21.2.2017.

Tillbaka till toppen