Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredare: Finland behöver 600 nya specialistläkare per år

Social- och hälsovårdsministeriet
6.10.2016 15.56
Pressmeddelande 163/2016

Det kommer att behövas 600 nya specialistläkare årligen fram till år 2030. Under 2000-talet utökades antalet studerande som antas till den medicinska grundutbildningen, vilket gör att också fler söker till specialistläkarutbildningen. Trots det kommer det totala antalet specialistläkare att öka långsammare under 2020-talet, eftersom de åldersklasser som går i pension är stora. På 2030-talet kommer dock antalet specialistläkare att öka mycket snabbare.

Det bedömer utredaren Johanna Rellman i sin nyligen färdigställda rapport om utbildningsbehovet av specialistläkare och specialisttandläkare fram till år 2030. Bedömningen av utbildningsbehovet inom de medicinska specialiteterna har utarbetats för att stödja styrningen av utbildningen och för att fungera som utgångspunkt för de reformer som planeras i specialiseringsutbildningen. I utbildningen behövs tydligare styrning än i nuläget för att det i framtiden ska finnas tillräckligt med specialistläkare inom alla specialiteter och i alla regioner.

Enligt utredaren är behovet av att utöka specialistläkarutbildningen störst inom Östra Finlands universitets område. Enligt bedömningen av utbildningsbehovet per specialitet bör utbildningsvolymerna inom fysiatri, lungsjukdomar, psykiatri och diagnostiska specialiteter till och med fördubblas. Specialistläkarutbildningen inom allmänmedicin bör utökas som en del i att stärka primärvården. Utbildningen inom ortopedi, plastikkirurgi och ögonsjukdomar bör minskas.

För att specialisttandläkarnas andel ska kunna hållas kvar på 15 procent av det totala antalet tandläkare krävs att den nuvarande utbildningen nästan fördubblas, vilket innebär att det bör utbildas ca 40 nya specialisttandläkare per år. Målet är att uppnå en regional balans i tillgången på specialisttandläkare.

De pågående reformerna inom socialvården och hälso- och sjukvården och den ekonomiska utvecklingen i samhället inverkar på behovet av läkare. Utredaren föreslår att utbildningsbehovet ska bedömas på nytt med bestämda tidsintervall och att det bör utvecklas bedömningsmetoder som gör att förändringar i omvärlden kan observeras och beaktas i tid. Med hjälp av arbetskraftsprognoser kan man undvika en jojoeffekt när det görs ändringar i antalet studerande som antas till läkarutbildningen.

Social- och hälsovårdsministeriet har haft ansvaret för den administrativa styrningen av specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen sedan ingången av februari 2015. Det har inrättats en samordningssektion för styrningen av specialiseringsutbildningen i anslutning till delegationen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Ytterligare information

utredaren Johanna Rellman, specialistläkare, tfn 040 841 2282

Teppo Heikkilä, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 238

Bilaga

Utredarens rapport (på finska)

Delegationen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
 

Tillbaka till toppen