Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredare Mauri Kotamäki: Tre alternativa sätt att genomföra ett allmänt inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa

Social- och hälsovårdsministeriet
30.11.2018 10.00
Pressmeddelande 185/2018

Alla löntagare deltar i finansieringen av systemet med utkomstskydd för arbetslösa genom att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Endast de som är medlemmar i en arbetslöshetskassa har rätt till inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa. Enligt utredaren Mauri Kotamäki skulle det vara möjligt att utveckla systemet så att det blir ett förtjänstskydd som omfattar alla löntagare.

Kotamäki överlämnade sin utredning till social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila den 30 november. I utredningen granskar Kotamäki tre alternativa sätt att övergå till ett allmänt inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa. För den som får arbetslöshetsförmån är alla alternativen likartade, men för den som betalar ut förmånen skiljer de sig från varandra.

Grunddagpenningen kunde bli en inkomstrelaterad förmån

Den enklaste åtgärden för att ordna ett allmänt förtjänstskydd är att göra grunddagpenningen till en inkomstrelaterad förmån. Det nuvarande decentraliserade systemet med arbetslöshetskassor skulle i det alternativet förbli oförändrat. Grunddagpenningen skulle fortfarande vara mindre än den inkomstrelaterade dagpenningen, men skillnaden skulle motsvara den finansieringsandel som medlemsavgifterna till arbetslöshetskassorna utgör. Vid en sådan reform skulle systemets struktur inte ändras i någon betydande grad, och därmed skulle genomförandet av reformen vara förhållandevis okomplicerat, sammanfattar Kotamäki. 

Medlemskap i en arbetslöshetskassa kunde bli obligatoriskt

Som andra alternativ föreslår Kotamäki att medlemskap i en arbetslöshetskassa kunde bli obligatoriskt, på samma sätt som t.ex. försäkring i enlighet med lagen om pension för företagare är obligatorisk för företagare. Då skulle grunddagpenningen strykas ur lagstiftningen och det nuvarande systemet med arbetslöshetskassor utvidgas avsevärt. 

En sådan reform skulle inte resultera i någon betydande ändring av det nuvarande systemet, och därmed skulle detta alternativ vara förhållandevis okomplicerat att genomföra. 

Folkpensionsanstalten kunde få större roll i utkomstskyddet för arbetslösa

Som tredje alternativ föreslår Kotamäki att verkställigheten av förtjänstskyddet överförs till Folkpensionsanstalten. Det nuvarande systemet innehåller många överlappningar, konstaterar utredaren Kotamäki. I denna modell skulle det nuvarande decentraliserade systemet med inkomstrelaterad dagpenning som verkställs av 26 arbetslöshetskassor gradvis upplösas. Insamlingen av medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna skulle upphöra. Villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa skulle inte ändras. Endast utbetalaren skulle ändra i och med att det skulle vara Folkpensionsanstalten som tillhandahåller tjänsten. Detta alternativ skulle spara uppskattningsvis 40 miljoner euro per år i administrativa kostnader.

Bakgrund

Metoder för att minska marginaleffekterna vid arbete har utretts av flera arbetsgrupper och inom ramen för flera projekt. OECD:s landsrapport 2018 och de förslag som ingick i den samt försöket med basinkomst har lyft fram behovet att utvärdera utkomstskyddet för arbetslösa också med avseende på omfattningen av det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa. Den bedömning av olika alternativ för ett allmänt förtjänstskydd som nu gjorts av utredaren Kotamäki kompletterar för sin del de övriga projekt som pejlar framtiden för den sociala tryggheten. 

Ytterligare information

Mauri Kotamäki, politices doktor, utredare, tfn 09 4242 6235
Niina Vilkman, social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattilas specialmedarbetare, tfn 0295 163 107

Utredaren Mauri Kotamäkis rapport:

Tillbaka till toppen