Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En utredare ska bedöma möjligheterna att utveckla det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa

Social- och hälsovårdsministeriet
5.3.2018 12.16 | Publicerad på svenska 5.3.2018 kl. 12.30
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet ska göra en bedömning av ett allmänt inkomstrelaterat utkomst-skydd för arbetslösa. Politices doktor Mauri Kotamäki har i dag den 5 mars utsetts till utredare.

Kotamäki ska i sin utredning beskriva nuläge och alternativa modeller för hur det i Finland skulle vara möjligt att övergå till ett allmänt utkomstskydd för arbetslösa. Beskrivningarna ska även innehålla bedömningar av modellernas ekonomiska konsekvenser ur både statens, de offentliga finansernas och individens synvinkel.

Utredarens rapport ska vara klar den 31 oktober 2018.

Bland annat den Finlandsrapport som OECD publicerade i förra veckan och det pågående försöket med basinkomst har lyft fram behovet att bedöma utkomstskyddet för arbetslösa också med tanke på omfattningen av det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa.

Ytterligare information

Niina Perälä, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4296

avdelningschef, överdirektör Outi Antila, tfn 02951 63 164

Pirkko Mattila: Tasa-arvoa työttömille

Tillbaka till toppen