Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredning: De partiellt arbetsföras lön är flexibel i många branscher

Social- och hälsovårdsministeriet
27.2.2017 10.15 | Publicerad på svenska 28.2.2017 kl. 15.12
Pressmeddelande 28/2017

I många branscher är det möjligt att göra upp individuella avtal om lönen för partiellt arbetsföra arbetstagare. Detta kan sänka tröskeln för arbetsgivarna att rekrytera partiellt arbetsföra personer framgår det av en utredning som gjorts av forskaren Jaana Paanetoja och som publicerats av social- och hälsovårdsministeriet.

I utredningen granskades det i hur stor utsträckning kollektivavtalen innehåller bestämmelser som kräver full arbetsförmåga för att kollektivavtalen eller deras avlöningsbestämmelser ska kunna tillämpas. Dessutom undersökte man om det i kollektivavtalen finns bestämmelser som gör att arbetsförmågan påverkar tillträdet till anställning eller arbetsarrangemangen.

Vid den tidpunkt då undersökningen gjordes fanns det 162 kollektivavtal som var allmänt bindande. Tillämpningen av bestämmelserna i knappt 40 allmänt bindande kollektivavtal inom den privata sektorn kräver att den anställda har full arbetsförmåga. Endast i ett fåtal av kollektivavtalen har det preciserats vad som avses med full arbetsförmåga.

Utredningen ger mera information om i vilka branscher det är möjligt att individuellt avtala om lönen med en partiellt arbetsför arbetstagare. Det är möjligt att dessa är branscher där det kan vara lättare än vanligt för partiellt arbetsföra arbetstagare att få arbete.

Resultaten kan utnyttjas vid bedömningen av sysselsättningsmöjligheterna för partiellt arbetsföra.

Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och bestämmelser i kollektivavtale (SHM:s rapporter och promemorior 2017:14) , på finska

Ytterligare information

Forskare Jaana Paanetoja, Jur.dr, docent i arbets- och socialrätt, tfn 050 327 3252, [email protected]


 

 

Tillbaka till toppen