Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En broschyr på klarspråk berättar om ändringar i specialomsorgslagen

Social- och hälsovårdsministeriet
25.1.2017 10.38
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en broschyr på klarspråk om ändringarna i specialomsorgslagen. Ändringarna trädde i kraft i juni 2016. Samtidigt fastställdes FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, I konventionen definieras rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

I klarspråksbroschyren berättas det om rätten för personer med funktionsnedsättning att bestämma över sina egna ärenden och påverka de tjänster som gäller deras eget liv.

Dessutom berättas det om bruket av begränsningsåtgärder. En begränsningsåtgärd är en utväg i sista hand. Den kan användas endast när hälsan och säkerheten hotas och andra medel inte är tillräckliga. Syftet med specialomsorgslagen är att minska bruket av begränsningsåtgärder.

Broschyren på klarspråk finns att läsa på nätet på adressen http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79191

Den publiceras även som bilaga till tidskrifterna Leija och Ketju.

Ytterligare uppgifter

Riitta Burrell, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63588


 

Tillbaka till toppen