Hoppa till innehåll
Media

Satu Koskela blir avdelningschef för avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården vid social- och hälsovårdsministeriet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2020 13.30 | Publicerad på svenska 2.7.2020 kl. 13.36
Pressmeddelande 172/2020
Satu Koskela

Torsdagen den 2 juli utnämnde statsrådet Satu Koskela till avdelningschef för avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Koskela tillträder befattningen den 1 september 2020. Utnämningen är för viss tid och gäller till och med den 31 augusti 2025.

Koskela har sedan sommaren 2019 varit förvaltningsdirektör vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Hon leder regionförvaltningsverkens gemensamma ansvarsområde för förvaltnings- och utvecklingstjänster. Åren 2018–2019 arbetade Koskela vid finansministeriet som projektledare för projektet för att inrätta Statens tillstånds- och tillsynsverk. Dessförinnan var hon chef för ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland 2013–2017. Åren 2004–2013 var Koskela anställd vid Hyvinge stad där hon arbetade med ledningsuppgifter inom social- och hälsovården. Koskela är politices magister.

SHM:s avdelning för klienter och tjänster inom social- och hälsovården bereder och utvecklar ärenden som gäller klientens och patientens ställning och rättigheter, personalen inom social- och hälsovården samt social- och hälsovårdstjänster.

Den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården (Etene), den riksomfattande delegationen för romska ärenden (Ronk) samt delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Vane) verkar i anslutning till avdelningen.

Avdelningen inrättades den 1 juni 2020 när ministeriets tidigare avdelning för välfärd och tjänster delades upp i tre avdelningar.

Tjänsten söktes av 14 personer.

Ytterligare information

Liisa Perttula, regeringsråd, tfn 0295 163 521
 

Tillbaka till toppen