Hoppa till innehåll
Media

Sammanlagt 2,9 miljoner euro beviljades för försöksprojekt med personlig budget för personer med funktionsnedsättning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2020 13.22
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 2 926 400 euro för försöksprojekt med personlig budget för personer med funktionsnedsättning. Understöd har beviljats till nio kommuner eller samkommuner för projektperioden 2020–2021. Understöden för 2021 är villkorliga.

I försöksprojektet undersöks hur en personlig budget lämpar sig för personer som har olika typer av begränsningar i funktionsförmågan samt vilka behov av hjälp och stöd det finns. Målet är att stärka självbestämmanderätten, delaktigheten och valmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning i planeringen och genomförandet av servicen, så att det finns hjälp och stöd att få för olika livssituationer och individuella behov.

I projektet utvecklas nationella principer för och sätt att ordna personlig budget för personer med funktionsnedsättning. I samband med projekten bedöms även behoven av ändringar i lagstiftningen. Projekten genomförs i nära samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Vid bedömningen av ansökningarna fästes vikt vid 15 bedömningskriterier. De viktigaste kriterierna var mångfalden hos projektets kundgrupper, delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i projekten och genomförandet av det regionala nätverksarbetet.

Understöd beviljades samkommunen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (395 000 €), Tammerfors stad (176 128 €), samkommunen Eteva (461 158 €), samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax Essote (535 952 €), samkommunen för Södra Karelens social- och hälsovård Eksote (217 120 €), Samarbetsområdet Vasa-Laihela (421 600 €), samkommunen för social- och hälsovården i Mellersta Nyland (440 000 €), Vanda stad (128 500 €) och Esbo stad (150 942 €). I en del av projekten deltar utöver projektets administratör även större områden.

Ytterligare information


Anne-Mari Raassina
+358 295 163 405
[email protected]

Tillbaka till toppen