Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av likalönsprogrammet avbröts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2020 14.09 | Publicerad på svenska 13.2.2020 kl. 14.46
Pressmeddelande

Förhandlingarna på trepartsbasis om ett likalönsprogram avbröts idag. Regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna kunde inte enas om vilka åtgärder som behövs för att minska lönegapet mellan kvinnor och män.

Förhandlingarna om vad som ska ingå i likalönsprogrammet har pågått länge och planerna att utarbeta ett likalönsprogram fastställdes i regeringsprogrammet. För att främja lika lön för lika och likavärdidigt arbete är de viktigaste åtgärderna att bedöma olika arbetsuppgifters kravnivå, att främja lönetransparens och att motverka könssegregeringen i arbetslivet. 

Ministern med ansvar för jämställdhetsfrågor Thomas Blomqvist lovar emellertid att arbetet för lönejämställdheten fortsätter:

”Vi lyckades inte komma överens om innehållet och åtgärderna under förhandlingarna, men vi fortsätter trots det arbetet för att nå regeringens mål om minskat lönegap mellan kvinnor och män och för jämställdhetslagens princip om jämställdhetslagens princip om lika och likvärdigt lön.”

Ytterligare information

Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare, tfn 0295 150 116, silja.borgarsdottirsandelin(at)om.fi

Tillbaka till toppen