Hoppa till innehåll
Media

Fastställandet av dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen ändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2019 13.26
Pressmeddelande 59/2019

Dagpenningsförmån enligt sjukförsäkringslagen samt rehabiliteringspenning som betalas av Folk-pensionsanstalten fastställs på basis av sökandens årsinkomst. I årsinkomsten beaktas en persons inkomst under de tolv kalendermånader som föregår begynnelsetidpunkten för förmånen. Årsin-komsten motsvarar bättre än i nuläget personens inkomstnivå när förmånen börjar. En persons årsinkomst kan bestå av bland annat olika förmåner och löneinkomst.

De gällande prioriteringsbestämmelserna avseende dagpenningsförmåner och rehabiliteringspenning och samordningen med andra förmåner ändras inte.

Företagares dagpenningsförmån fastställs i fortsättningen på basis av den arbetsinkomst som fastställts enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare. I årsinkomsten beaktas inte till exempel företagares förvärvsinkomst av näringsverksamhet, löneinkomst från eget företag, arbetsersättning eller skattepliktiga stipendium. Sjukförsäkringens dagpenningspremie tas inte heller ut på dessa.

Statsrådets allmänna sammanträde framställde den 11 april att de lagar som gäller dessa ändringar stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredag, och lagarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Efter lagändringarna kan Folkpensionsanstalten utnyttja det nationella inkomstregistret vid beviljandet av dagpenningsförmåner.

Ytterligare information

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 201, [email protected]

Tillbaka till toppen