Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar av ersättningen av resekostnader enligt sjukförsäkringslagen

Social- och hälsovårdsministeriet
26.10.2017 13.46
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det utfärdas bestämmelser om ett maximipris för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen, vilket också utgör grunden för maximal ersättning för resekostnader för användning av taxi. Ändringen gäller temporärt till utgången av 2018. Ersättningsgrunderna enligt sjukförsäkringslagen ska ändras eftersom lagen om taxitrafik upphävs och systemet med maximipris slopas vid ingången av juli 2018.

Villkoret för att kostnaderna för användningen av taxi ska ersättas är enligt förslaget att taxiresan har beställts från en beställningscentral som ingått avtal med Folkpensionsanstalten. Detta villkor ska dock inte tillämpas på områden där det inte finns en sådan beställningscentral. På dessa områden får de som tillhandahåller tjänsterna och som med Folkpensionsanstalten ingått avtal om att köra taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen för dessa resor debitera den försäkrade endast det maximipris som anges i förordningen. Regeringen föreslår även ändringar av den avgift som Folkpensionsanstalten kan betala den som sköter samordning av resor. Folkpensionsanstalten kan betala en avgift för förmedling av resor i stället för att betala endast för samordning eller sammanlänkning.

Syftet med propositionen är att förutse beloppet av resekostnader i sjukförsäkringen samt möjliggöra konkurrensutsättning av beställningscentraler så att ingen avgift för beställning av taxi tas ut av personkunder.

En följeslagares resor ersätts i fortsättningen till den del som följeslagaren har åkt till undersökning eller vård tillsammans med en person som är berättigad till ersättning. Följeslagarens resa ska också ersättas när följeslagaren följer en person som är berättigad till ersättning till och från undersöknings- eller vårdplatsen. Då ska den andel av resan som följeslagaren gjort ensam ersättas högst enligt kostnaderna för en resa som börjar eller slutar där den person som är berättigad till ersättning bor.

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen torsdagen den 26 oktober. Lagen avses i fråga om bestämmelsen om verksamhet för samordning av resor träda i kraft den 1 januari 2018 och för de andra bestämmelsernas del den 1 juli 2018.

Ytterligare information

Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare, tfn 0295 163 224, [email protected]

Tillbaka till toppen