Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Reformen av sjukhusnätverket framskrider

Social- och hälsovårdsministeriet 24.8.2017 13.37 | Publicerad på svenska 24.8.2017 kl. 16.24
Nyhet

Nya förordningar har utfärdats om jour, arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården och prehospital akutsjukvård. Med hjälp av dessa reformeras strukturerna och arbetssätten inom jouren och den specialiserade sjukvården. Förordningarna hänför sig till ändringen av hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft vid ingången av året.

Syftet med reformen är att säkerställa lika tillgång till service, tillräckligt kunnande i den behandlande enheten samt klient- och patientsäkerhet och att tygla ökningen av kostnaderna. Dessutom är målsättningen att människorna lättare än för närvarande ska få brådskande vård.

Därför koncentreras sådana uppgifter inom den specialiserade sjukvården som kräver särskilt kunnande till större enheter utan att man prutar på närtjänster av hög kvalitet. Prehospital akutsjukvård fungerar även i fortsättningen som närtjänster.

Genomförandet av reformen följs upp systematiskt. Social- och hälsovårdsministeriet inrättar en nationell samordningsgrupp som har till uppgift att följa upp jouren, arbetsfördelningen och centraliseringen av funktionerna inom den specialiserade sjukvården, de åtaganden som gäller enhetliga grunder för vården samt reformens ekonomiska effekter.

Läs mer i pressmeddelandena

På andra webbplatser