Hoppa till innehåll
Media

Förslag till bestämmelser om inspektioner av tjänsteenheter inom social- och hälsovården samt om certifiering är nu på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2017 13.48
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har berett kompletterande bestämmelser till utkastet till lag om produktion av social- och hälsotjänster. I bestämmelserna föreskrivs om inspektioner av sjukhus och enheter för krävande socialvård innan tjänsteenheten kan antecknas i registret. Dessutom finns bestämmelser om certifiering (uppfyllande av de väsentliga kraven) som alternativ till förhandsinspektion.

Regleringen gäller samtliga producenter av social- och hälsotjänster på lika villkor. De föreslagna preciseringarna är motiverade uttryckligen med tanke på klient- och patientsäkerheten. 

Utkastet till lag om produktion av social- och hälsotjänster hänger samman med social- och hälsovårds- och landskapsreformen samt valfrihetslagstiftningen. I lagen ska det föreskrivas om rätten att producera de social- och hälsotjänster som ingår i landskapets organiseringsansvar och privata social- och hälsotjänster.

Utkastet till lag om produktion av social- och hälsotjänster var på remiss 31.8–9.11.2016. Remisstiden för kompletterande förslag till bestämmelser går ut 28.3.2017.

Ytterligare information

Kirsi Ruuhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 239

Anne Arvonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 285

Riitta-Maija Jouttimäki, regeringsråd, tfn 0295 163 383

Bilagor

Material om begäran om utlåtande

En lag om produktion av social- och hälsotjänster anses nödvändig (pressmeddelande 3.1.2017)

Tillbaka till toppen