Hoppa till innehåll
Media

Vaccinationer mot fästingburen hjärnhinneinflammation fortsätter på Åland inom ramen för vaccinationsprogrammet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2015 13.45
Pressmeddelande 181/2015

Ålänningar kan bli vaccinerade mot TBE inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet fram till slutet av år 2020. Social- och hälsovårdsministeriet fogade den 4 november till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet en bestämmelse som gäller saken. Förordningen träder i kraft 1.1.2016.

Invånare på Åland löper en betydligt större risk än övriga finländare att få hjärnhinneinflammation som orsakas av fästingar. Därför har dessa sedan 2006 vaccinerats mot TBE inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet. Årligen vaccineras ungefär 3 000 ålänningar. Efter att vaccinationsprogrammet inleddes har klart färre människor på Åland insjuknat i fästingburen hjärnhinneinflammation.

Fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) är en infektionssjukdom i det centrala nervsystemet vilken orsakas av ett virus som smittar genom fästingbett. Sjukdomen kan vara symptomfri eller medföra en allvarlig skada på centrala nervsystemet som orsakar långvarig sjukdom eller bestående funktionsnedsättning. I värsta fall kan TBE orsaka andningsförlamning och kvadriplegi.

I Finland insjuknar ungefär 30–50 personer årligen i fästingburen hjärnhinneinflammation. I år har fram till oktober 60 fall av insjuknande i TBE anmälts. Flest insjuknade finns fortfarande på Åland, där sjukdomen förekommer i väldigt stor omfattning även i internationell jämförelse.

Ytterligare information

överläkare Sari Ekholm, SHM, tfn 02951 63447, [email protected]
överläkare Anni-Riitta Virolainen Julkunen, SHM, tfn 02951 63324, [email protected]

Vaccinationer

Tillbaka till toppen