Hoppa till innehåll
Media

Rehula: Servicepaketen inom social- och hälsovården ska bli riksomfattande

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2016 10.00
Pressmeddelande 97/2016

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula vill att de 21 servicepaket inom social- och hälsovården som använts på prov ska tas i riksomfattande bruk. Enligt Rehula hjälper servicepaketen som består av totalt cirka 2 000 mätare betydligt vid rapporteringen och uppföljningen av social- och hälsovården i det nya social- och hälsovårdssystemet. Nyttorna med servicepaketen kommer till användning genom att ett gemensamt datalager skapas i Finland.

- Eftersom ett riksomfattande ibruktagande av systemet med servicepaket som en del av den nya social- och hälsovårds- och landskapsreformen förutsätter omfattande planerings- och informationssystemprojekt måste ett beslut om fortsatt arbete fattas nu, fastslår Rehula.

- Social- och hälsovårdsministeriet ska nu börja bereda ibruktagandet av Servicepaketet, en nationell rapporterings- och styrmodell, som en del av beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Det fortsatta arbetet är en naturlig del av arbetet inom gruppen för effekt- och kostnadsstatistik. I nästa steg är det särskilt viktigt att fastställa de nya informationsbehoven samt en beskrivning av genomslag och kvalitet som en del av resursfördelningen och kostnaderna inom tjänsteproduktionen, betonar Rehula.

Målet för servicepaketen är att förbättra tillgången till information, rapporteringen och jämförbarheten som gäller styrningen av social- och hälsovården. Detta gagnar såväl klienter som tjänsteproducenter.

I servicepaketmodellen presenteras  social- och hälsovårdens kostnader och klientantal enhetligt. Strävan har varit att samla kostnaderna och klientantalet för tjänsterna för ett par klientgrupper oberoende av om det är fråga om primärvård, socialvård eller specialiserad sjukvård. Klientgrupper är bland annat äldre, barn, unga, familjer, personer med funktionsnedsättning samt klienter inom missbrukar- och mentalvårdstjänsterna.

- Servicepaketen är i första hand ett verktyg för de landskap som ordnar social- och hälsotjänster och har ansvaret för att producera dessa. Det kan användas för uppföljning och resultatstyrning. Därmed kan landskapet lätt följa kostnader, användning, kvalitet och genomslag i fråga om social- och hälsotjänsterna samt förmågan till förnyelse, eftersom uppgifterna om dessa kan rapporteras, säger Rehula.

Beredningsarbetet som gjorts under Sitras ledning och utvärderingen av de försök med servicepaket som inleddes år 2015 offentliggjordes den 17 juni. Våren 2016 fanns det totalt 51 pilotkommuner med totalt cirka 900 000 invånare. Flera kommuner som deltagit i försöken har anmält sitt intresse att fortsätta med utvecklandet av servicepaketen.

Vissa av de mätare som kommer att föreslås för servicepaketen publiceras först senare i år.

Ytterligare information:

Hanna-Maija Kause, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 2951 63109, [email protected]
Veli-Mikko Niemi, avdelningschef, tfn 02951 63425 [email protected]

Tillbaka till toppen