Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att trafiksäkerhetsavgiften höjs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 13.33
Pressmeddelande 136/2022

Den trafiksäkerhetsavgift som betalas av försäkringsbolag som bedriver trafikför-säkringsverksamhet ska höjas från 1 procent till 1,3 procent. Beloppet på trafiksä-kerhetsavgiften ska höjas så att det motsvarar det preventiva trafiksäkerhetsarbetets finansieringsbehov. Regeringens proposition var på remiss 28.2-1.4.2022.

I propositionen föreslås ändringar i lagen om trafiksäkerhetsavgift. Trafikförsäkringslagen ska också ändras i fråga om trafikförsäkringscentralens uppgifter. Genom ändringen ge-nomförs en del av EU:s motorförsäkringsdirektiv. Trafikförsäkringscentralen ska vara det insolvensorgan i Finland som avses i direktivet. Till dess uppgifter fogas dessutom en full-makt att förhandla med andra medlemsstaters insolvensorgan för att samordna organens verksamhet, skyldigheter och ersättningsförfaranden.

”Trots att vi gjort stora framsteg dör och skadas fortfarande för många människor i tra-fiken i Finland. Behovet av det förebyggande arbetet för trafiksäkerheten har således inte minskat. Propositionen tryggar den viktiga finansieringen för det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet”, säker social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Mer information

RP som bilaga
Milla Mustamäki, regeringssekreterare, [email protected]
Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, [email protected]

Tillbaka till toppen