Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää liikenneturvallisuusmaksun korottamista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2022 13.33
Tiedote 136/2022

Liikennevakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden maksamaa liikenneturvallisuusmaksua korotettaisiin 1 prosentista 1,3 prosenttiin. Liikenneturvallisuusmaksun määrä nostettaisiin vastaamaan ennaltaehkäisevään liikenneturvallisuustyöhön käytettävän rahoituksen tarvetta. Hallituksen esitys oli lausunnolla 28.2.-1.4.2022.

Esityksellä muutettaisiin liikenneturvallisuusmaksusta annettua lakia. Lisäksi liikennevakuutuslakia muutettaisiin liikennevakuutuskeskuksen tehtävien osalta. Muutoksella pantaisiin täytäntöön osa EU:n liikennevakuutusdirektiivistä. Liikennevakuutuskeskus toimisi Suomessa direktiivin tarkoittamana maksukyvyttömyyselimenä. Lisäksi sen tehtäviin lisättäisiin valtuus neuvotella muiden jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyselinten kanssa elinten tehtävien, velvollisuuksien ja hyvitysmenettelyiden yhteensovittamisesta.

”Hyvästä kehityksestä huolimatta Suomessa kuolee ja loukkaantuu vakavasti liikenteessä edelleen liian moni. Ennaltaehkäisevän liikenneturvallisuustyön tarve ei siis ole vähentynyt. Esityksellä turvataan ennaltaehkäisevän liikenneturvallisuustyön tärkeää rahoitusta”, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen sanoo.

Lait tulisivat voimaan 1.1.2023.

Lisätietoa:

hallitussihteeri Milla Mustamäki, [email protected]
sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Jiri Sironen, [email protected]

Sivun alkuun