Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att ersättning av resekostnader inom studerandehälsovården fortsätts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 13.59 | Publicerad på svenska 16.10.2020 kl. 11.47
Pressmeddelande 239/2020

Ersättning av resekostnaderna för högskolestuderandes resor till studerandehälsovård förbättrar deras möjligheter att använda sjukvårdstjänster inom studerandehälsovården i stället för till exempel kommunala hälsovårdstjänster.

Målet med förslaget som gäller ersättning av studerandes resekostnader är att trygga universitets- och yrkeshögskolestuderandes tillgång till undersökning och vård också då undersöknings- och vårdplatsen är högskolestuderandes studerandehälsovård

För närvarande ersätts universitetsstuderandes resekostnader till SHVS tjänster enligt de bestämmelser i sjukförsäkringslagen som är i kraft till den 31 december 2020. I början av 2021 träder lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande i kraft och i den finns inte bestämmelser om ersättning av högskolestuderandes resekostnader. 

Resekostnaderna för högskolestuderandes resor till studerandehälsovård i anslutning till behandlingen av en sjukdom ska i fortsättningen ersättas från sjukförsäkringens sjukvårdsförsäkring.

Det föreslås att resor till vård som ordnas med servicesedel ersätts högst enligt kostnaderna för resor till närmaste undersöknings- och vårdenhet där den försäkrade kan få i sjukförsäkringslagen avsedd nödvändig undersökning och vård utan att hans eller hennes hälsotillstånd äventyras. I Folkpensionsanstaltens ersättningspraxis bestäms närmaste vårdplats enligt nivåerna i den offentliga vården: för vård på primärvårdsnivå till den egna kommunens eller samkommunens huvudhälsocentral och för vård på specialsjukvårdsnivå till närmaste universitetssjukhus. 

Bestämmelserna om maximipriset och ersättningsgrunden för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen ska enligt förslaget fortsätta gälla till utgången av 2024. 

Till den del det gäller ersättning av resekostnaderr inom studerandehälsovården ska lagen träda i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information:

Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare, tfn 029 516 3224

Tillbaka till toppen