Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår att arbetslöshetsförsäkringspremiernas totala belopp höjs med 0,32 procentenheter 

Social- och hälsovårdsministeriet
5.10.2020 12.42
Pressmeddelande 228/2020

Regeringen föreslår att arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs med 0,32 procentenheter nästa år. Enligt förslaget ska löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie vara 1,40 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås uppgå till 0,50 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 169 000 euro. För den överskjutande delen av lönen föreslås arbetslöshetsförsäkringspremien vara 1,90 procent.

Det föreslås att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag nästa år ska vara 0,65 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,50 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk föreslås vara 0,50 procent av den lön som betalas av affärsverket för affärsverksamhet, om lönebeloppet är högst 2 169 000 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet föreslås premien vara 1,15 procent.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet föreslås vara 0,50 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 169 000 euro. För den överskjutande delen av lönen föreslås arbetslöshetsförsäkringspremien vara 1,38 procent.

Dividend som grundar sig på en arbetsinsats ska i fortsättningen räknas som arbetsinkomst som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie. Dessutom föreslås att bestämmelserna preciseras i fråga om anställningsoptioner och aktiepremier.

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringen lämnade propositionen till riksdagen måndagen den 5 oktober.

Lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2021. Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs kalenderårsvis.


Ytterligare information:

 Marko Leimio, regeringssekreterare, tfn 0295 163 564, [email protected]

Tillbaka till toppen