Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvan sovitteluun

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 18.59
Tiedote 211/2022

Esityksen tavoitteena on edistää osittaisen työllistymisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista sekä selkeyttää työttömyysetuuden maksuperusteista sovittelua. Esitys oli lausunnolla 16.6.-5.8.2022.

Esityksen mukaan oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen syntyisi, jos työn luonteesta ja olosuhteista voidaan päätellä, ettei työaika ylitä kokoaikatyön rajaa. Muutos toisi lain tasolle nykyisen vakiintuneen soveltamiskäytännön työajan poikkeuksellisesta arvioinnista. Kyse on tilanteista, joissa palkka ei perustu työaikaan, mutta työajan osittaisuus on siitä huolimatta osoitettavissa.

Esityksen mukaan erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta palkasta luovuttaisiin pysyvästi. Työttömyysturvalain säännöksiä erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta palkasta ei ole sovellettu koronapandemian aikana keväästä 2020 alkaen. Muutokset ovat väliaikaisesti voimassa vielä tämän vuoden loppuun. Nyt ehdotetaan pysyvää muutosta työttömyysturvalakiin.

Lisäksi hallitus esittää maksuperusteiseen sovitteluun selkeyttäviä muutoksia, jotka koskevat kuukautta pidemmältä ansaintajaksolta maksettua työtuloa sekä työajan tarkastelujaksoa, kun henkilön päivittäistä työaikaa on lyhennetty muun muassa lomautuksen vuoksi. 

Lisätietoja:

hallitussihteeri Eeva Vartio, [email protected]

Sivun alkuun