Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling främjar ibruktagandet av biosimilarer

Social- och hälsovårdsministeriet
24.10.2016 12.34 | Publicerad på svenska 24.10.2016 kl. 13.46
Nyhet

Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling har gjort upp en plan för att främja ibruktagandet av biosimilarer i Finland. Syftet med planen är att bromsa upp kostnaderna för biologiska läkemedel utan att riskera läkemedelsbehandlingarnas effekt. Planen stöder verkställandet av de planerade författningsändringar som främjar ibruktagandet av biosimilarer. Den omfattar åtgärder som bl.a. syftar till att öka kunskaperna om biosimilarer hos dem som förskriver läkemedel och att engagera aktörerna till att göra upp instruktioner för hur säkerheten vid läkemedelsbyten skall tryggas.

En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som har utvecklats till att vara likartat och jämförbart med ett biologiskt referenspreparat som är känt som originalläkemedlet. Biosimilarläkemedlet innehåller samma aktiva substans som originalläkemedlet men en annan version av den.

Biologiska läkemedel håller snabbt på att erövra en större roll inom läkemedelsbehandling. Bland de 10 läkemedel som orsakade de största utgifterna för läkemedelsersättningar år 2015 finns sex biologiska originalläkemedel.Deras andel var 16 % av alla utgifter för läkemedelsersättningar.

Det kliniska utvecklingsprogrammet för en biosimilar behöver inte vara lika omfattande som för ett originalläkemedel och därför kan en biosimilar lanseras på läkemedelsmarknaden till ett billigare pris än ett originalläkemedel. Det utförs dock omfattande analytiska och kliniska jämförelser i syfte att säkerställa att de biosimilarer som erhållit försäljningstillstånd i de godkända indikationerna är jämförbara med originalläkemedlet beträffande såväl kvalitet, effekt som säkerhet. Biosimilarer har redan funnits i tio års tid på marknaden i EU och inte en enda biosimilar har dragits bort från marknaden på grund av problem med effekten eller säkerheten.

Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling ingår i de projekt som skrivits in i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Målet för genomförandeprogrammet är att förbättra den helhetsinriktade vården av patienter och människornas funktionsförmåga och skapa förutsättningar för kostnadseffektiv läkemedelsbehandling ur såväl patientens som samhällets synvinkel betraktat. Social- och hälsovårdsministeriet styr genomförandeprogrammet. I verkställandet av programmet deltar bland annat, FPA, THL, Valvira, Apotekareförbundet, Läkarförbundet, Finlands farmaciförbund, Duodecim och flera patientorganisationer. Genomförandet av planen som främjar ibruktagandet av biosimilarer koordineras av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Ytterligare information

direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, tfn 02951 63 382, [email protected]

direktör Liisa Siika-aho, tfn 02951 63 085, [email protected]

överläkare Päivi Ruokoniemi, tfn 02952 23 442, [email protected]

Tillbaka till toppen