Hoppa till innehåll
Media

Tillsynen över försvarsmaktens hälsovård överförs till Valvira och regionförvaltningsverken

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2015 14.46
Pressmeddelande 214/2015

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken kan från ingången av 2016 övervaka försvarsmaktens hälso- och sjukvård i huvudsak enligt samma principer som de övervakar den kommunala hälso- och sjukvården. Hittills har huvudstaben och riksdagens justitieombudsman ansvarat för tillsynen.

Ändringen gäller tjänster som ordnas i Finland under normala förhållanden. Tillsynen över hälso- och sjukvården under exempelvis krishanteringsoperationer, krigstid och andra undantagsförhållanden ska fortsättningsvis skötas av försvarsmakten.

Ändringen förbättrar patienternas rättsskydd, eftersom stampersonalen och beväringarna kan anföra klagomål hos utomstående organisationer, som behandlar även andra motsvarande klagomål.

Regeringen föreslog den 10 december att lagen gällande detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 11 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2016.

Ytterligare information

regeringsråd Anne Koskela, tfn 0295 163 384, [email protected]

Tillbaka till toppen