Hoppa till innehåll
Media

Antalet timmar vikariehjälp för renskötare ändras temporärt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 13.55
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde den 17 december maximikvantiteten vikariehjälp som ersätts för renskötare under 2021. Maximiantalet vikariehjälpstimmar som ersätts under 2021 är 180 timmar per renskötare.

Maximikvantiteten fastställs med beaktande av det anvisade anslaget för året i fråga. 

Finansieringen av systemet med vikariehjälp har redan ökats för år 2021, men användningen av vikariehjälp beräknas fortsätta att öka. Därför är det nödvändigt med en tillfällig sänkning av maximikvantiteten vikariehjälp för 2021, tills anslagssituationen förbättrats ytterligare. Avsikten är att det ska sökas tilläggsanslag för vikariehjälpen för renskötare, så att maximikvantiteten kan återställas till 200 timmar genom en förordningsändring så snart som möjligt under 2021. 

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till utgången av 2021.

Mer information

Anne Vänskä, regeringssekreterare, tfn 0295 163 507, [email protected]
 

Tillbaka till toppen