Hoppa till innehåll
Media

Undantagsbestämmelse för förutsättningarna för icke-brådskande operativ verksamhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2018 13.34 | Publicerad på svenska 14.12.2018 kl. 15.55
Pressmeddelande 206/2018

Regeringen föreslår att en undantagsbestämmelse för icke-brådskande operativ verksamhet tas in i hälso- och sjukvårdslagen. Sjukvårdsdistriktet kan även ordna operativ verksamhet i en verksamhetsenhet som inte har öppen samjour dygnet runt för kommuninvånarna.

Kravet är att detta har avtalats i avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård och enheten uppfyller de krav som gäller icke-brådskande operationer och ingrepp.

Sjukvårdsdistrikten kan också i form av köpta tjänster eller genom att ge en servicesedel ordna operativ verksamhet och ingrepp. I sådana fall ska sjukvårdsdistriktet säkerställa att tjänsteproducenten uppfyller de krav på kvalitet och patientsäkerhet som förutsätts.

Enligt propositionen ska de enheter som utför operativ verksamhet och ingrepp säkerställa jourberedskapen, verksamhetens kvalitet, patientsäkerheten, att det finns tillräcklig kompetens, tillräcklig personal och ett tillräckligt antal ingrepp. Dessutom ska enheterna avtala om möjligheten att snabbt förflytta patienten för fortsatt behandling till ett sådant sjukhus där det dygnet runt finns beredskap att utföra jouroperationer, en intensivvårdsavdelning och tillräckligt omfattande jour dygnet runt inom olika medicinska verksamhetsområden.

Bestämmelser om närmare kriterier utfärdas genom förordning av statsrådet.

Förutsättningarna för icke-brådskande operativ verksamhet gäller den nuvarande strukturen i fråga om sjukvårdsdistrikten. Bestämmelserna gäller privat operativ verksamhet när ingreppen utförs med offentlig finansiering. I och med att social- och hälsovårdsreformen framskrider bedöms behovet av ändringar i lagstiftningen på nytt.

Syftet med ändringen är att i fråga om den operativa verksamheten öka den jämlika behandlingen av privata och offentliga tjänsteproducenter samt att säkerställa kvaliteten på den operativa verksamheten och att säkerställa patientsäkerheten. Lagändringen avses träda i kraft under våren 2019.

Ytterligare information

Tuija Kumpulainen, avdelningschef, tfn 0295 163 280 (du kan också skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig)

Tillbaka till toppen