Hoppa till innehåll
Media

Dispens för fyra förlossningssjukhus och åtta jourenheter inom primärvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2014 11.17
Pressmeddelande -

Enare, Kuusamo, Raumo, Brahestad, Varkaus och Idensalmi har beviljats ett tidsbundet tillstånd att ordna endast primärvårdsjour fram till den 1 juni 2017. Dessutom har man i enlighet med ansökningarna beviljat Kemijärvi och Pello ett tidsbundet tillstånd till den 31 december 2015. Ansökan från Kolari kommun är ännu under handläggning.

Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med jourförordningen beviljat åtta jourenheter inom primärhälsovården och fyra förlossningssjukhus dispens. Enligt den nya jourförordningen ska de jourenheter och sjukhus inom primärhälsovården som har under 1 000 födslar per år ansöka om dispens hos ministeriet.

Man ville beakta den kommande sote-lösningen i besluten om dispens. De nya social- och hälsovårdsområdena måste ha möjlighet att också bedöma jouren som en helhet. Därför är det inte förnuftigt att nu riva befintliga strukturer som uppfyller de kvalitativa målen i jourförordningen, säger omsorgsminister Susanna Huovinen.

Dispens för primärhälsovård beviljades områden med långa avstånd

Enligt jourförordningen ska primärvårdsjour dygnet runt från den 1 januari 2015 ordnas som samjour tillsammans med den specialiserade sjukvården. I alla kommuner som beviljats dispens är det dock på grund av långa avstånd svårt att nå samjouren inom den specialiserade sjukvården och primärhälsovården.

Även förlossningssjukhusens dispenser är tidsbundna

Förlossningsverksamhet på sjukhus förutsätter från och med den 1 juni 2015 minst kring 1 000 förlossningar per år. Ministeriet kan vid behov bevilja även mindre förlossningssjukhus dispens om servicens nåbarhet eller patientsäkerheten kräver det.

Centralsjukhusen i Kajanaland, Länsi-Pohja och S:t Michel har beviljats ett tidsbundet tillstånd för förlossningsverksamhet till den 1 juni 2017. Dessutom har man i enlighet med ansökan beviljat Borgå sjukhus ett tidsbundet tillstånd till den 31 december 2016. Ansökan från Salo sjukhus är ännu under handläggning och man har bett om tilläggsutredningar för den.

De sjukvårdsdistrikt som har ansökt om tillstånd har ansett dispensen vara nödvändig för att man ska kunna trygga servicen för områdets invånare. Dessutom pågår en omorganisering av verksamheten i alla sjukhus. Lagen om ordnandet av social- och hälsovården och bildandet av social- och hälsovårdsområden, som behandlas av riksdagen, påverkar hur servicen kommer att ordnas i framtiden.

Ytterligare information

medicinalråd Timo Keistinen, tfn 0295 163 385
specialmedarbetare Laura Lindeberg, tfn 0295 163 110

På vår webbplats

Ändring av förordningen om jourverksamhet

Sote-reformen

Susanna Huovinen
Tillbaka till toppen