Hoppa till innehåll
Media

Nordiskt seminarium behandlar förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2018 12.11
Nyhet

Vad innebär extremism? Vilka orsaker ligger bakom våldsbejakande radikalisering? På vilka sätt kan de nordiska länderna identifiera och förebygga dessa fenomen? Bland annat dessa frågor behandlas under seminariet Våldsbejakande extremism och radikalisering – förebyggande arbete i Norden, som ordnas den 25 september.

Målet med seminariet är att öka experternas kunnande ytterligare och därmed effektivisera förebyggandet av våldsbejakande radikalisering och extremism. Med tanke på förebyggandet av dessa fenomen är det viktigt att samhället förmår främja människors allmänna välbefinnande och att i synnerhet unga får tillräckligt med information om ämnet så att deras kunskaper och förmåga att stå emot fenomenen stärks. 
 
Under dagen behandlas bl.a. radikalisering som fenomen och Finlands nationella åtgärdsprogram för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism. Under seminariet presenterar deltagare från Danmark, Sverige, Norge och Finland olika modeller som gör det lättare att känna igen radikalisering och förebygga den och att hjälpa radikaliserade personer att bryta sig loss.

I Finland förebyggs extremism tvärsektoriellt

Målet med Finlands åtgärdsprogram för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism är att förebygga alla former av våldsam extremism som förekommer i vårt land. Till dessa hör våldsbejakande högerextremism, våldsbejakande vänsterextremism och våld som utövas av radikala alternativrörelser samt religiöst motiverad våldsbejakande extremism och enskilda aktörer.
 
Utöver polisen är det framför allt socialarbetare, professionella inom hälsovården, fängelsemyndigheterna, ungdomsarbetare, organisationer, sammanslutningar och lärare som utför förebyggande arbete. I arbetet är det viktigt att beakta olika slags familjer och unga, eftersom det alltid finns flera orsaker bakom radikalisering och de radikaliserade personerna inte är likadana.
 
Med våldsbejakande extremism avses att man använder våld, hotar med våld, uppmuntrar till våld eller rättfärdigar våld ideologiskt. Våldsbejakande extremism är en individuell process som kan leda till att en person börjar utöva våldsbejakande extremistisk verksamhet. Hat och rasism kan också leda till extremism. Därför är det viktigt att påverka de orsaker som ligger bakom radikalisering.
 
I förebyggandet av radikalisering strävar man efter att stoppa radikaliseringsprocessen hos enskilda personer. Målet är att identifiera personer som befinner sig i riskzonen och få dem att avstå från att utöva, hota med och uppmuntra till ideologiskt motiverat våld. Målet för påverkan av grupper är att förebygga uppkomsten av våldbejakande radikaliserade grupper och stärka gruppernas egen förmåga att motstå propaganda och rekrytering som uppviglar till våld.

Många faktorer kan leda till radikalisering

Till radikalisering bidrar dels individuella faktorer och en människas livssituation, dels samhälleliga faktorer. Upplevelser av utanförskap, en känsla av meningslöshet, intolerans, brist på socialt stöd, diskriminering och rasism ökar risken för radikalisering. Också problem med försörjningen, marginalisering och bristande delaktighet i samhället kan bidra till radikalisering. Dessa faktorer är dock inte i sig tillräckliga för att förklara radikalisering. Situationsbundna faktorer har en inverkan på varför vissa radikaliseras men inte andra. Olika tolkningar av människogrupper, världen, religioner, förhållandet mellan människorna och staten, människovärdet, uppfattningen om vad som är heligt och icke-heligt eller motsvarande frågor samt av de föreställningar som styr den enskildes handlingar kan bidra till radikalisering.
 
Seminariet ordnas i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.
 
Seminariet kan följas i direkt webbsändning.
 
Mer information:
 
Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 050 5236207
Merja Mikkola, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 515
 
Tillbaka till toppen