Hoppa till innehåll
Media

Pensionsstödet för långtidsarbetslösa utvidgas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2018 13.36
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det pensionsstöd som är avsett för äldre långtidsarbetslösa får en fortsätt-ning. Genom pensionsstödet tryggas försörjningen för de personer som omfattas av stödet innan de går i ålderspension.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. Torsdagen den 18 oktober lämnade regeringen en proposition med ett lagförslag om pensions-stödet till riksdagen. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2019.

Enligt förslaget ska pensionsstödet utvidgas så att det omfattar personer födda före den 1 september 1958 som varit arbetslösa nästan utan avbrott i fem års tid. En förutsättning för att pensionsstöd ska beviljas är också att personen har varit berättigad till arbetsmarknadsstöd den 31 augusti 2018.  Dessa personer får den 1 oktober 2019 rätt till pensionsstöd i stället för arbetsmarknadsstöd.

Pensionsstödets belopp är samma som garantipensionens fulla belopp, dvs. 775,27 euro i månaden enligt nivån för 2018. Pensionsstödet betalas högst till dess att åldern för ålderspension, det vill säga 65 år, har uppnåtts.

Pensionsstödet är inte sådan pension som avses i folkpensionslagen eller arbetspensionslagstiftningen. Den som får pensionsstöd har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare, barnförhöjning enligt folkpensionslagen och vårdbidrag för pensionstagare. Folkpensionsanstalten svarar för verkställigheten av pensionsstödet.

Ytterligare information

Inka Hassinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 187, [email protected]

Tillbaka till toppen