Hyppää sisältöön
Media

Pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu eläketuki laajenee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2018 13.36
Tiedote 150

Hallitus esittää jatkoa ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille tarkoitetulle eläketuelle. Eläketuella turvataan tuen piiriin kuuluvien henkilöiden toimeentuloa ennen heidän siirtymistään vanhuuseläkkeelle.

Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 18. lokakuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. lokakuuta 2019.

Eläketuki laajenisi koskemaan ennen 1. syyskuuta 1958 syntyneitä henkilöitä, jotka olisivat olleet työttöminä lähes yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Eläketuen myöntäminen edellyttäisi myös sitä, että henkilö olisi ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2018.  Nämä henkilöt saisivat 1. lokakuuta 2019 työmarkkinatuen sijasta oikeuden eläketukeen.

Eläketuki on määrältään täyden takuueläkkeen suuruinen eli 775,27 euroa kuukaudessa vuoden 2018 tasossa. Eläketukea maksetaan korkeintaan vanhuuseläkeikään eli 65 vuoden ikään saakka.

Eläketuki ei ole kansaneläkelaissa tai työeläkelainsäädännössä tarkoitettu eläke. Eläketuen saajalla on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen, kansaneläkelain mukaiseen lapsikorotukseen sekä eläkettä saavan hoitotukeen. Eläketuen toimeenpanosta vastaa Kela.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Inka Hassinen, p. 02951 63187, [email protected]

Sivun alkuun