Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet:
Personalens säkerhet är patientsäkerhet – Finland lyser i orange på internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2020 15.09
Pressmeddelande 209/2020

Världshälsoorganisationen WHO har utlyst den 17 september till internationell patientsäkerhetsdag. I Finland synliggörs patient- och klientsäkerheten genom att man ordnar evenemang och lyser upp landmärken med orange belysning. 

Syftet med patientsäkerhetsdagen är att öka medvetenheten om patient- och klientsäkerheten. Temat för i år, personalsäkerhet som en del av patientsäkerheten, är nära kopplat till den pågående globala pandemin. 

Att värna om personalens säkerhet och skydd är ett sätt att säkerställa patient- och klientsäkerheten också under en pandemi. Personalens säkerhet stärks också t.ex. genom tillräcklig kompetens och ett gott ledarskap.

"I Finland är hälso- och sjukvården högklassig och personalen välutbildad. Under coronavirusepidemin har personalen vid enheterna inom social- och hälsovården utfört allt mer krävande arbete, när det har varit nödvändigt att skydda sig mot coronavirusinfektion både på grund av den egna samt patientens eller klientens säkerhet. Personalsäkerheten är inte en separat fråga när det gäller patient- och klientsäkerhet, utan den är en av grundpelarna", konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru. 

Alla kan påverka patient- och klientsäkerheten

Patientsäkerhetsdagen sammanför patienterna och klienterna samt deras närstående, social- och hälsovårdspersonalen och cheferna, forskarna, beslutsfattarna och representanterna för den privata sektorn för att arbeta tillsammans för att främja patient- och klientsäkerheten.

Forskning och information är av avgörande betydelse för främjandet av patient- och klientsäkerheten. Det allra viktigaste är kanske dock att alla fäster uppmärksamhet vid säkerheten och gör sin del.

"Vi hoppas att de som använder tjänsterna funderar på hur de själva kan delta i förbättrandet av patient- och klientsäkerheten. Det går att påverka också med små gärningar, till exempel genom att upprätthålla en uppdaterad läkemedelslista och att förbereda anteckningar inför ett mottagningsbesök", tipsar Tarja Pajunen, specialsakkunnig vid utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet. 

Sjukvårdsdistrikten, kommunerna och organisationerna ordnar evenemang på olika håll i Finland

Många aktörer inom social - och hälsovården ordnar evenemang för sina anställda och för allmänheten den 17 september. Till exempel i Kuopio och i Mellersta Finland startas en gemensam kampanj för handhygien, i Kymmenedalen ordnas program för kommuninvånarna under hela veckan och barn som föds i Kajanaland på patientsäkerhetsdagen får orangefärgade yllestrumpor på sina fötter.

Patient- och klientsäkerheten ges konkret synlighet genom att olika landmärken, såsom byggnader, broar eller statyer, blir upplysta i temafärgen orange. Också i Finland får tjugo objekt en orange belysning under torsdagskvällen.

På internationella patientsäkerhetsdagen sänds också webbinariet Personalsäkerhet som en del av patientsäkerheten. Under förmiddagens program kl. 9–12 talar social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt branschens organisationer och föreningar om personalsäkerhet. Webbinariet kan följas via social- och hälsovårdsministeriets Youtube-kanal.

Temat för eftermiddagen är ledarskap och kommunikation. Webbinariet leds mellan kl. 12–15:30 av Tuija Ikonen, professor och forskningsdirektör i patientsäkerhet vid utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet. Under evenemanget får man höra inlägg av forskare vid Vasa universitet under ledning av professor Pirkko Vartiainen. 

Dela med dig av dina tankar om klient- och patientsäkerheten

Med internationella patientsäkerhetsdagen vill man uppmuntra alla att delta i diskussionen. WHO rekommenderar att man när man kommunicerar om patientsäkerhetsdagen använder slagord såsom ”Trygg arbetstagare, trygg vård och trygga tjänster” och ”Prata om personalens säkerhet!”.

 I sociala medier används de engelska hashtaggarna #PatientSafety, #WorldPatientSafetyDay och #HealthWorker samt på finska #Potilasturvallisuuspäivä, #PotilasJaAsiakasturvallisuus och #Henkilöstönturvallisuus. 

Ytterligare information

Kaisa Halinen, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 154, [email protected]
Tarja Pajunen, specialsakkunnig, utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, tfn 040 182 0904, [email protected]
 

Tillbaka till toppen