Hoppa till innehåll
Media

Kostnader som familjeledigheter orsakar utjämnas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2016 13.21
Pressmeddelande 137/2016

Regeringen vill främja likabehandlingen och sysselsättningen av kvinnor. Regeringen föreslår att de kostnader för föräldraskap som orsakas av en kvinnlig arbetstagares familjeledigheter jämnas ut genom en engångsersättning på 2 500 euro till arbetsgivaren.

Regeringen lämnade en regeringsproposition om ändringen till riksdagen torsdagen den 22 september. Lagen avses träda i kraft den 1 april 2017.

Enligt förslaget ska stödet betalas ut till alla arbetsgivare som på grundval av arbets- eller tjänstekollektivavtalet eller ett arbetsavtal betalar ut lön för minst en månad under moderskapspenningsperioden. Ett ytterligare villkor för att ersättningen ska betalas ut är att arbetsförhållandet till arbetsgivaren ska ha pågått minst tre månader innan moderskapspenningsperioden började och att arbetsförhållandet grundar sig på ett minst ettårigt arbetsavtal. Arbetstiden ska dessutom omfatta minst 80 procent av arbetstiden för en heltidsanställd i branschen när moderskapspenningsperioden börjar. Avsikten med ersättningen är att stödja uppkomsten av stadigvarande och fortlöpande arbetsförhållanden.

Målet med regeringens proposition är förutom att jämna ut de kostnader arbetsgivaren har för en kvinnlig arbetstagares föräldraskap också att därigenom stödja Finlands konkurrenskraft genom att främja sysselsättningen i företag i kvinnodominerade branscher och företagens tillväxt.

Ytterligare information:

Pekka Humalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163193, [email protected]

Tillbaka till toppen