Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av en familjeledighetsreform inleds

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2019 11.00
Pressmeddelande 82/2019

I höst inleder social- och hälsovårdsministeriet beredningen av en reform av familjeledigheterna. Enligt regeringsprogrammet ska en ambitiös familjeledighetsreform som stöder familjernas välfärd genomföras tillsammans med arbetsmarknadens parter.

”Målet med reformen är att familjeledigheterna och omsorgsansvaret ska delas jämnt mellan båda föräldrarna, att jämlikheten och jämställdheten i arbetslivet ska stärkas och att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska”, konstaterar social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

”I regeringsprogrammet har det också slagits fast att man i samband med reformen ska beakta både fler valmöjligheter och möjligheter till flexibilitet för familjerna och till exempel olika slags familjer samt företagare.”

Reformen bereds i första hand som tjänsteuppdrag i en inofficiell beredningsgrupp på trepartsbasis. Till gruppen bjuds nu in medlemmar från ministerierna, Folkpensionsanstalten och arbetsmarknadens organisationer. Syftet är att gruppen ska utarbeta en grund för reformen utifrån det som står i regeringsprogrammet.

Organisationer som arbetar för barns och familjers väl och aktörer som arbetar för jämställdhet och jämlikhet kommer att höras vid beredningen av familjeledighetsreformen. Hur deltagandet i beredningen kommer att ske i praktiken preciseras senare.

Reformen avses träda i kraft tidigast 2021.

Ytterligare information

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085

Tillbaka till toppen