Hoppa till innehåll
Media

Uppdaterad kommuninfo: Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2017 12.26
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat den kommuninfo som gavs i januari 2017. I kommuninfon ges kommunerna rekommendationer om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland. Den nya kommuninfon ersätter den som gavs i januari.

Genom rekommendationen vill ministeriet klargöra vilken myndighet som bär det huvudsakliga ansvaret för att personer som vistas olagligt i landet får den försörjning och omsorg som garanteras enligt grundlagen.

Ytterligare information

Socialrådet Viveca Arrhenius, tfn 02951 63286

Socialrådet Marjo Malja, tfn 02951 63581 (socialservice, barnskydd)

Regeringssekreteraren Susanna Rahkonen, tfn 02951 63434 (utkomststöd)

Konsultativa tjänstemannen Maire Kolimaa, tfn 02951 63389 (hälsotjänster)

Tillbaka till toppen