Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Japan har godkänts  

Social- och hälsovårdsministeriet
3.6.2021 13.28
Pressmeddelande

Den överenskommelse som gjordes med Japan år 2019 har godkänts av riksdagen.  Bestämmelserna om överenskommelsens ikraftträdande utfärdas särskilt genom förordning av statsrådet. Enligt reglerna i överenskommelsen ska bland annat arbetstagare som arbetat i endera avtalsstaten undvika dubbla pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

Överenskommelsen påverkar socialskyddet för de personer som har rört sig eller kommer att röra sig mellan Finland och Japan, i synnerhet deras pensionsskydd. Enligt överenskommelsen ska Finland betala ut arbetspensionerna till de personer som bor i Japan, och Japan till de personer som bor i Finland. I överenskommelsen anges också vilken lagstiftning som ska tillämpas på pensions- och arbetslöshetsförsäkringen. Arbetstagare som är stationerade utomlands ska omfattas av utflyttningsstatens lagstiftning för att undvika dubbla försäkringsavgifter. 

Överenskommelsen gagnar de finländare som har återvänt till Finland från Japan. De kan få rätt till Japans pension även om de inte har omfattats av Japans pensionssystem tillräckligt länge för att få pension enligt Japans lagstiftning.  

Ytterligare information:

Essi Rentola, direktör, tfn 0295 163 155

Tillbaka till toppen