Hoppa till innehåll
Media

Ta ställning till frågor om psykisk hälsa och påverka de nationella riktlinjerna för området psykisk hälsa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2019 10.47
Nyhet

Psykisk ohälsa är något som berör oss alla på ett eller annat sätt. Kostnaderna för psykisk ohälsa i Finland uppgår till lite över 11 miljarder euro. Vad bör göras för att förebygga psykisk ohälsa?

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds för närvarande riktlinjer för psykisk hälsa. De ska styra politiken inom området psykisk hälsa fram till år 2030. Nu kan var och en delta i beredningen av riktlinjerna för området psykisk hälsa.

En expertgrupp har utarbetat fem förslag till prioriteringar i riktlinjerna för psykisk hälsa. I dessa prioriteringar talas det om psykisk hälsa som kapital, att bygga upp barns och ungas psykiska hälsa i vardagen, rätten till psykisk hälsa samt tjänster och ledarskap.

I webbtjänsten dinåsikt.fi kan du göra din egen bedömning av de föreslagna prioriteringarna och föreslå åtgärder som du anser bör vidtas för att nå målen inom de prioriterade områdena. Enkäten är öppen till den 5 maj 2019.

Ytterligare information

Tuulia Rotko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 125
Helena Vorma, medicinalråd, tfn 0295 163 388 

Tillbaka till toppen