Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ge din åsikt om klientens valfrihet

Social- och hälsovårdsministeriet
22.3.2016 13.48
Nyhet

Vilka önskemål har du när det gäller klientens och patientens valfrihet inom social- och hälsotjänsterna? Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat en enkät om klientens valfrihet i webbtjänsten dinåsikt.fi.

Genom enkäten vill man till stöd för beredningen få in åsikter om hur omfattande valfrihet människor vill ha. I enkäten går det också att ta ställning till utredargruppens förslag om hur valfriheten kunde förverkligas. Dessutom ber man om åsikter om hurdant stöd klienten bör få för att kunna välja serviceproducent.

Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. Svar kan lämnas till och med den 18 april 2016. Ett sammandrag av svaren publiceras på webbplatsen regionreformen.fi i april 2016, och det kommer att användas vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Ge din åsikt och dina förslag!  

Du kan besvara enkäten här.
 

alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Tillbaka till toppen