Hoppa till innehåll
Media

Kompetens- och stödcenter ska svara för de mest krävande tjänsterna för barn och unga

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.4.2019 9.14 | Publicerad på svenska 17.4.2019 kl. 9.46
Pressmeddelande

Barn och unga som behöver mycket särskilt stöd är ofta klienter hos många olika tillhandahållare av tjänster, såsom barnskyddet och den specialiserade sjukvården, och de har även ofta behov av särskilt stöd i sin skolgång och i fortsatta studier. För att tjänsterna ska motsvara deras behov och kunna ordnas på ett hållbart sätt, behövs starkt samarbete mellan olika myndigheter.

För detta ändamål planeras att fem kompetens- och stödcenter inrättas. De ska producera och säkerställa de allra mest krävande tjänsterna för barn, unga och familjer. Dessutom ska de ansvara för forsknings- och utvecklingsverksamhet i sina regioner och för samordning av tjänster inom samarbetsområden.

En modell för kompetens- och stödcentren har skapats inom ramen för Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. En arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet fortsätter denna beredning fram till den 31 maj 2020. 

Ytterligare information

Ritva Halila, tfn 0295 163 420, [email protected] 
Marjo Malja, tfn 0295 163 581, [email protected]

 
 
Tillbaka till toppen