Hoppa till innehåll
Media

Ordlistan i anknytning till välfärdsområdena har uppdaterats – många begrepp på svenska och engelska

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2023 12.13
Nyhet
Magnetiska bokstäver

Översättnings- och språksektorn vid Statsrådets kansli har uppdaterat den ordlista över begrepp med anknytning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet som publicerades på finska och svenska i mars 2022.

I ordlistan finns nu även många motsvarigheter på engelska för centrala begrepp som anknyter till välfärdsområdenas verksamhet och till reformen. Tanken är att ordlistan ska bidra till att samordna den terminologi som används i välfärdsområdena och inom social- och hälsovårdssektorn.

I oktober 2021 publicerades social- och hälsovårdsministeriets ordlista Centrala begrepp i social- och hälsovårdsreformen. Ordlistan innehåller termer på finska, svenska, engelska och ryska. Översättnings- och språksektorn vid Statsrådets kansli ansvarade för ordlistans språkversioner.

Mer information:

Niina Elomaa, specialsakkunnig, Statsrådets kansli, [email protected]

Ursprungligen publicerades nyheten på webbplatsen för Statsrådets kansli den 28 december 2022.

Tillbaka till toppen