Hoppa till innehåll
Media

Stöd för närstående- och familjevårdare ökas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2016 14.20
Pressmeddelande 67/2016

Regeringen föreslår att antalet lediga dygn för närståendevårdare och familjevårdare som är berättigade till ledighet ökas. Avsikten är också att förbättra deras möjligheter att hålla sina lagstadgade lediga dagar samt att stödja dem att orka bättre än för närvarande.

Enligt förslaget ska alla närståendevårdare som har ingått ett avtal i fortsättningen få minst två dygn ledigt per kalendermånad. Närståendevårdare som är bundna vid vården dygnet runt eller fortgående ska i fortsättningen få minst tre dygn ledigt per månad enligt samma förutsättningar som för närvarande. För närvarande har ca 15 procent av närståendevårdarna inga lediga dagar alls. Avsikten är att ledigheterna också ska kunna användas i delar på ett mer flexibelt sätt än nu.

­– Inom regeringen ville vi förbättra närståendevårdarnas faktiska möjligheter att använda sina lagstadgade lediga dagar eftersom vi är väl medvetna om att dessa inte kan hållas i tillräcklig utsträckning. Vi föreslår därför ändringar för att bl.a. göra praxis smidigare. Vi vill också främja användningen av kortvarig familjevård, berättar familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

Kommunen ska vid behov även ordna träning och kompletterande utbildning samt undersökningar av hälsa och välbefinnande för närståendevårdarna.

Regeringen föreslår att minimiarvodet för familjevård ska höjas till minst 775 euro per månad. Familjevårdarna ska också ha rätt till minst två lediga dygn per månad. För närvarande har de rätt till minst en ledig vardag per månad.

Antalet personer som vårdas i familjevård får enligt förslaget vara högst sex, om det på vårdstället bor minst två vårdare som uppfyller behörighetskraven. En person som är familjevårdare på heltid ska enligt förslaget ha rätt till en undersökning av hälsa och välbefinnande vartannat år. Familjevårdare som inte är det på heltid ska ha rätt till undersökning vid behov.

För utvecklandet av ledighetssystemet för närståendevårdarna och familjevårdarna har det reserverats 75 miljoner euro per år. För utvecklandet av familjevården har det reserverats 15 miljoner euro för 2017 och därefter 20 miljoner euro per år. Tilläggsanslaget för utvecklandet av närstående- och familjevården 2016 uppgår till sammanlagt ca 50 miljoner euro. Genom att främja förutsättningarna för närståendevårdare och familjevårdare att orka bättre kan man senarelägga behovet av annat stöd utanför hemmet och på så sätt avsevärt minska kommunernas kostnader. Under beredningen har det uppskattats att den tilltagande närstående- och familjevården minskar kommunernas kostnader med ca 220 miljoner euro fram till år 2020.

Regeringen lämnade propositionerna med förslag till ändring av lagen om stöd för närståendevård, socialvårdslagen samt  familjevårdslagen till regeringen torsdagen den 19 maj. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2016.

Ytterligare upplysningar

Erkki Papunen, jurist, SHM, tfn 0295 163 298, [email protected]

Tillbaka till toppen