Hoppa till innehåll
Media

Rättvisa arbetsförhållanden och arbetsvillkor behandlas av EU:s arbets- och socialministrar

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2016 13.00
Pressmeddelande 52

Ett inofficiellt möte för EU:s arbets- och socialministrar ordnas i Amsterdam den 19–20 april 2016. På mötet representeras Finland av justitie- och arbetsminister Jari Lindström och social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä.

Minister Lindström deltar den 19 april i en diskussion om förslaget till ändring av direktivet om utstationerade arbetstagare. Enligt kommissionens förslag är det land där arbetet vanligen utförs det land där den utstationerade arbetstagaren arbetar över två år. Arbetslagstiftningen i det landet ska följas i sin helhet efter två års arbete.

Dessutom föreslår kommissionen att utländska bemanningsföretag i fråga om gränsöverskridande arbete ska tillämpa samma arbetsvillkor på sina arbetstagare som de nationella bemanningsföretagen. I underleverantörskedjor tillåts iakttagandet av lika arbetsvillkor som för huvudentreprenörens arbetstagare, om en sådan bestämmelse tillämpas även vid inhemska underentreprenader.

Finland utreder detaljerna i förslaget och konsekvenserna av dem. Finland understöder målen för likabehandling av arbetstagare och preciserar direktivet så att det motsvarar bland annat EU-domstolens tolkningar. Bestämmelserna om utstationerade arbetstagare bör även fortsättningsvis underlätta tillhandahållandet av tjänster, garantera arbetstagarnas rättigheter och främja en rättvis konkurrens. Användningen av utstationerade arbetstagare bör inte syfta till man försöker kringgå arbetslagstiftningen i någon annan medlemsstat.

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä deltar onsdagen den 20 april i en session där den europeiska pelaren för sociala rättigheter behandlas. Syftet med pelaren är att förbättra sysselsättningen, arbetsvillkoren, den sociala tryggheten och det sociala skyddet, arbetstagarnas hälsa och säkerhet samt att sysselsätta personer som står utanför arbetsmarknaden. Inkomstskillnaderna har ökat i Europa och ojämlikheten både mellan och inom länderna är stor. De sociala utmaningarna berör alla EU-länder och målen för socialt skydd uppnås inte. Finland anser därför att det är bra att kommissionen på ett synligt sätt lyft fram sociala rättigheter i förändringen av ekonomin och arbetslivet.

Europeiska kommissionen gav ett meddelande om pelaren i mars 2016. Där fastställs EU:s centrala arbets- och socialpolitiska principer som stöder välfungerande och rättvisa arbetsmarknader och system för social trygghet inom euroområdet.

Det offentliga samrådet om utkastet till pelare fortsätter till utgången av året. Utifrån samrådet utarbetas den slutliga versionen av pelaren. Avsikten är att pelaren offentliggörs i början av 2017.

På mötet diskuteras också prioriteringarna i arbetet för forumet mot svartarbete.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Liisa Heinonen, AMN, tfn 029 5064 131
konsultativ tjänsteman Ville Korhonen, SHM, tfn 029 5163 253

Tillbaka till toppen