Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rätt tjänster vid rätt tidpunkt – Innehållet och arbetssätten i social- och hälsovården förändras

Social- och hälsovårdsministeriet
29.11.2018 16.30
Pressmeddelande

Vid sidan om lagberedningen för social- och hälsovårdsreformen har det inom ramen för regeringens spetsprojekt pågått omfattande riksomfattande arbete för att förändra innehållet och verksamhetssätten inom social- och hälsovården. Spetsprojekten pågår till utgången av 2018

Genom förändringsarbetet vill man garantera att olika befolkningsgrupper har jämlik tillgång till social- och hälsovårdstjänster vid rätt tidpunkt. Samtidigt säkerställs en smidig samordning av tjänsterna inom både de nuvarande och de framtida servicestrukturerna. Detta innebär t.ex. att tjänster för barn, ungdomar och familjer samlas i familjecenter.

Från spetsprojekt till bestående verksamhet

Arbetet för att samordna social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter även nästa år för att nya verksamhetsmodeller och god praxis ska bli bestående verksamhet.

Nya verksamhetsmodeller används redan ute i regionerna, eftersom tjänsterna har utvecklats och testats inom regionala projekt. En verksamhetsmodell som har utvecklats i ett landskap kan tas i bruk i andra landskap som sådan eller efter anpassning till de regionala behoven. Modellerna har utvecklats så att de är oberoende av strukturer – det behövs inte någon viss servicestruktur för att ta i bruk dem.

Exempel på sådana verksamhetsmodeller är utöver familjecentren även bland annat centraliserad kundhandledning för att hänvisa äldre till tjänster enligt deras behov samt center för funktionsförmåga, som erbjuder stöd för människor med nedsatt arbetsförmåga.

Dessutom får de som ordnar tjänsterna tillgång till olika verktyg för att utveckla social- och hälso-vårdstjänsterna: handböcker, rekommendationer och forskningsresultat för att stödja kunskapsbase-rad ledning.

Målet är att minska hälso- och välfärdsskillnaderna

Ändringarna av innehållet i tjänsterna har styrts av ett behov av att göra tjänsterna mer kundoriente-rade, minska hälso- och välfärdsskillnaderna och effektivisera social- och hälsovårdens verksamhet. Handledning och rådgivning för kunderna samt kundplaner som utarbetas för dem säkerställer att kunden får precis rätt tjänster vid rätt tidpunkt.

Ytterligare information

Jaana Räsänen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 644
Tuija Kumpulainen, direktör, tfn 0295 163 280
Bådas e-postadresser har formen [email protected]

Tillbaka till toppen