Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Oikeat palvelut oikeaan aikaan – Sote-palvelujen sisällöt ja työtavat uudistuvat

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.11.2018 16.30
Tiedote

Sote-uudistuksen lainvalmistelun rinnalla on tehty mittavaa valtakunnallista sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöjen ja toimintatapojen muutostyötä hallituksen kärkihankkeissa, jotka päättyvät vuoden 2018 lopussa.

Muutostyöllä halutaan taata palvelujen yhdenvertainen ja oikea-aikainen saatavuus eri väestöryhmille. Samalla varmistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen sujuva yhteensovittaminen sekä nykyisissä että tulevissa palvelurakenteissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokoamista perhekeskuksiin.

Kärkihankkeista pysyväksi toiminnaksi

Muutostyö sote-palvelujen yhteensovittamiseksi jatkuu myös ensi vuonna, jotta uudet toimintamallit ja hyvät käytännöt jäävät pysyväksi toiminnaksi.

Uusia toimintamalleja on alueilla jo käytössä, sillä palveluja on kehitetty ja kokeiltu alueellisissa hankkeissa. Yhdessä maakunnassa kehitetty toimintamalli voidaan ottaa muissa maakunnissa käyttöön sellaisenaan tai alueellisiin tarpeisiin mukautettuna. Mallit on kehitetty siten, että ne ovat rakenteista riippumattomia – käyttöönotto ei edellytä tiettyä palvelurakennetta.

Tällaisia toimintamalleja ovat perhekeskusten lisäksi muun muassa iäkkäiden keskitetty asiakasohjaus tarpeenmukaisiin palveluihin sekä toimintakykykeskus, joka tarjoaa tukea niille, joiden työkyky on alentunut.

Lisäksi palveluiden järjestäjät saavat käyttöönsä erilaisia työvälineitä sote-palvelujen kehittämiseen: oppaita, suosituksia ja tutkimustuloksia tiedolla johtamisen tueksi.

Tavoitteena hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

Palvelujen sisältöjen uudistamista on ohjannut tarve lisätä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä tehostaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sekä heille tehtävät asiakassuunnitelmat varmistavat, että asiakas saa juuri oikeat palvelut oikeaan aikaan.

Lisätietoja

Jaana Räsänen, erityisasiantuntija, p. 0295 163 644
Tuija Kumpulainen, johtaja, p. 0295 163 280
Molempien sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Sivun alkuun