Hoppa till innehåll
Media

Ny ordlista preciserar centrala begrepp i social- och hälsovårdsreformen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2021 10.37
Nyhet
Aakkoset

Ordlistan ”centrala begrepp i social- och hälsovårdsreformen” är färdig. Ordlistan är avsedd i synnerhet för personer som arbetar inom social- och hälsovården, och den ska bidra till en enhetlig användning av centrala begrepp och termer inom området. Ordlistan innehåller både nya begrepp och befintliga begrepp, av vilka en del har förändrats eller håller på att förändras till exempel i och med de nya slags servicekanaler som den tekniska utvecklingen möjliggjort.

I ordlistan har information om 44 begrepp samlats i form av termposter och begreppsscheman. I ordlistan utreds begreppens innehåll med hjälp av definitioner och kompletterande anmärkningar samt ges finskspråkiga termrekommendationer och motsvarigheter på svenska, engelska och ryska. Begreppsbeskrivningarna har översatts till svenska och engelska. Begreppens inbördes relationer presenteras med hjälp av begreppsdiagram.

Ordlistan finns nu tillgänglig i TEPA-termbanken och i Institutet för hälsa och välfärds ordlistor för social- och hälsovårdsreformen.
 
•    Ordlistan

Ordlistan bereddes av arbetsgruppen och finslipades utgående från remissyttrandena
Den finskspråkiga delen av ordlistan har utarbetats av en arbetsgrupp som bestod av sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten, Institutet för de inhemska språken och översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli. Arbetsgruppen arbetade under ledning av experter från Terminologicentralen. Under arbetets gång konsulterade arbetsgruppen också sakkunniga utanför arbetsgruppen.

Social- och hälsovårdsministeriet ordnade en remissbehandling om utkastet till ordlista, och arbetsgruppen finslipade ordlistan utifrån remissyttrandena. Arbetet finansierades av social- och hälsovårdsministeriet. Översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli ansvarade för ordlistans språkversioner.

Tillbaka till toppen