Hoppa till innehåll
Media

SHM och THL informerar
Nu har 80,6 procent av befolkningen över 12 år fått två vaccindoser - Den specialiserade sjukvården är fortfarande belastad och smittfallen ökar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 10.00 | Publicerad på svenska 18.11.2021 kl. 10.16
Pressmeddelande 348

Den 17 november hade 86,2 procent av Finlands befolkning i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första vaccindosen, och 80,6 procent åtminstone två vaccindoser.

Under veckan (11–17.11.) ökade vaccinationstäckningen för den första dosen med 0,2 procentenheter, och med 0,6 procentenheter för den andra dosen. Sammanlagt 154 629 personer har fått tre vaccindoser. 

Under vecka 45 (8.–14.11.) togs det in sammanlagt 137 coronapatienter på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården. De föregående fem veckorna varierade antalet patienter mellan 110-135. Förra veckan togs 31 nya coronapatienter in för intensivvård, medan antalet var 20 den föregående veckan. 

I slutet av vecka 45 vårdades sammanlagt 147 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem 110 på bäddavdelningar och 37 på intensivvårdsavdelningar. Från augusti till utgången av oktober har personer som inte är vaccinerade tagits in för specialiserad sjukvård 19 gånger oftare än personer som fått båda vaccindoserna, och för intensivvård 33 gånger oftare. Totalt 1 236 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 17 november.
Under veckorna 44–45 rapporterades det 199 nya smittfall per 100 000 invånare jämfört med 142 fall per 100 000 invånare veckorna 42–43. Förra veckan rapporterades det cirka 5 900 nya coronafall jämfört med cirka 5 200 fall vecka 44.

Det togs cirka 95 200 tester förra veckan, och 6,2 procent av testresultaten var positiva. I mitten av oktober uppgick antalet tester till cirka 77 600, och efter det har antalet tester ökat i jämn takt. Av testresultaten från mitten av oktober var 4,8 procent positiva, och de positiva testresultaten har fortsatt öka efter det.  

Kriterierna för samhällsspridning uppfylls i 12 områden: Södra Österbottens, Helsingfors och Nyland (HUS), Egentliga Tavastlands, Mellersta Österbottens, Kymmenedalens, Länsi Pohja, Birkalands, Norra Österbottens, Päijänne-Häme, Satakunta, Vasa och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 
Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Lägesbilden uppdateras varje vecka på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsida Lägesöversikt om coronaviruset. En omfattande uppföljningsrapport publiceras varannan vecka på torsdag eftermiddag på webbsidan Hybridistrategins uppföljningsrapport. 

Ytterligare information:

Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Pasi Pohjola, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Anna Katz, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Tillbaka till toppen